Владимир Солоухин. Григоровы острова

Владимир Солоухин. Трава
   X X X
   X X X
   X X X
   X X X
   БОРАХВОСТОВ
   X X X
   X X X
   КАНУН КУПАЛЫ
   X X X
   ИЗВЛЕЧЕНИЯ
   X X X
   X X X
   X X X
   ИЗВЛЕЧЕНИЯ
   X X X
   X X X

Владимир Солоухин. Прекрасная Адыгене
   ПОВЕСТЬ

Владимир Солоухин. Письма из Русского музея
   3
   4
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13

Владимир Солоухин. При свете дня
   1899
   1913
   5,4
   648
   1520
   2214
   561
   283
   247
   2048
   92
   25,9
   7,9
   6882
   7644
   7644
   5769

Владимир Солоухин. Третья охота
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   8